Jak pracujeme

Pokusíme se Vám níže v několika krocích popsat postup, který s námi budete absolvovat i Vy, pokud nám svěříte svou důvěru a rozhodnete se rekonstruovat bydlení s námi.

Přistupujeme k zákazníkovi vždy individuálně a snažíme se maximálně pochopit jeho potřeby, které následně proměňujeme v realitu. Co Vás tedy s námi čeká?

Jak probíhá rekonstrukce bytu či domu se společností Rekobyt Brabec?

Zaměření stavby, krátké představení naší společnosti v místě rekonstrukce Konzultace

Náš zástupce si s vámi dohodne termín schůzky. Vždy se snažíme čas podřídit potřebám klienta, a proto respektujeme vaše požadavky na termín schůzky. Při tomto setkání vyslechneme představy a přání zákazníkak rekonstruované části bytu či domu. Současně s tím náš technik důkladně zaměří prostor rekonstrukce.

Vypracování kompletního rozpočtu prací a vybraného materiálu Rozpočet

Na základě informací po první schůzce vám předložíme kompletní zpracování cenové nabídky rekonstrukce bytu. Zaměření a vypracování cenové nabídky je zdarma.

Vizualizace rekonstruovaných prostor (kuchyně, koupelny apod.) Vizualizace

Po zvolení změny dispozice prostor, volby zařizovacích předmětů a obkladů se zpracuje 3D vizualizace. Tato služba je klientovi před podepsáním smlouvy účtována ve výši 1 950 Kč vč. 21% DPH. Po podepsání smlouvy s naší společností je tato částka za zpracování vizualizace odečtena.

Podepsání smlouvy o dílo, vyřízení ohlášení či povolení stavby Administrativa

Rozhodnete-li se provádět rekonstrukci bytu s naší společností, uzavřeme na požadovanou práci smlouvu o dílo. Součástí smlouvy je i zpracovaný rozpočet, v němž je zakotven rozsah prací a výběr materiálu za předem dohodnutou cenu. V případě, že stavební úpravy vyžadují souhlas místního stavebního úřadu, vše za vás vyřídíme na základě vystavení plné moci.

Jak pracujeme Jak pracujeme